Så fungerar det

  • Välj det antal licenser som passar er
  • Skräddarsydda versioner för privat, offentlig och ideell sektor
  • Svenska och engelska
  • Individuellt genomförande
  • Cirka 2 h omfattning
  • Kan genomföras uppdelat vid flera tillfällen
  • Quiz för att följa upp inlärningen
  • Diplom efter genomförd utbildning

Våra e-utbildningar är online. Det är smidigt eftersom du inte behöver boka in ett speciellt utbildningstillfälle utan du kan genomföra utbildningen när du vill och i den takt du själv vill. Det du behöver är en dator, smartphone eller läsplatta och en internetuppkoppling. Köper ni ett paket licenser för flera chefer på er arbetsplats kan alla göra utbildningen i sitt tempo och när ni får nya chefer är det enkelt att ge dem licenser. Om ni köper licenser till alla era chefer får ni dessutom ett certifikat till er arbetsplats som synliggör satsningen ni gjort.

Utbildningsinnehållet består av videos, text, bilder, tipslistor, nedladdningsbara filer och övningar. Utbildningen består av 18 korta delmoment och har en tydlig innehållsförteckning där du som deltagare enkelt kan följa processen samt pausa för att dela upp utbildningen på flera tillfällen.

När du gått grundkursen kommer det framöver finnas möjlighet att köpa till fördjupningar kring olika teman såsom inkluderande rekrytering, aktiva åtgärder och jämställdhetsintegrering. Vi släpper de första temana snart och fyller därefter hela tiden på med fler!

Varför just chefer? Chefer och ledare har en nyckelroll för att arbetsplatser ska lyckas med mångfald och inkludering. Inte enbart som förebilder och kulturbärare utan också enligt lag och utifrån sitt mandat att styra agenda och resurser. Att säkra grundkompetens i chefsledet är därför helt avgörande för att lyckas. Med vår e-utbildning kan ni kvalitetssäkra era chefers kompetens på ett smidigt, engagerande och kostnadseffektivt sätt – det är bra för människor, bra för affärerna.

Redo att beställa? Se priser här.