6 argument till varför mångfald och inkludering behövs…

… och varför ni inte ska missa att ta klivet.

  1. Arbetsplatser byggs och består av människor. Hur framgångsrik en arbetsplats blir beror därför på hur väl människorna i den presterar och samarbetar. Detta blir tydligt om vi liknar arbetsplatser med orkestrar. För att bli bäst måste en orkester bestå av många olika instrument och talanger, dessutom måste dessa vara väl sammansvetsade och spela i harmoni med varandra. På samma sätt är det på våra arbetsplatser och vi behöver både en diversifierad kompetenspool och en inkluderande kultur för att nå våra mål, förbli trovärdiga och överleva på sikt.
  2. För att säkra kompetensförsörjningen behöver alla arbetsgivare prioritera mångfald och inkludering. Kanske finns ni i en bransch där detta ännu inte märks, men tro oss – så kommer det inte att vara för alltid. Gen Z kallas den generation som just nu är på väg ut på arbetsmarknaden (födda under senare delen av 90-talet eller senare). World Economic Forum uppskattar att den generationen kommer att utgöra 27 % av den globala arbetskraften år 2025. Undersökningar visar att Gen Z generellt värderar höga löner och trygghet lägre än tidigare generationer. Istället är det värderingar och sociala frågor som står högt på agendan, tillsammans med schysst internkommunikation och flexibilitet. Detta kommer att ställa andra krav på arbetsgivare som vill locka och behålla kompetens både idag och imorgon.
  3. Få era medarbetare engagerade och stanna längre! Forskning visar att graden av mångfald i företag har ett direkt samband med de anställdas engagemang. Högre engagemang hos medarbetarna kan leda till högre arbetstillfredsställelse, vilket i sin tur sänker personalomsättningen. Dessutom bidrar inkludering till att medarbetare i snitt stannar längre. Enligt en studie planerade anställda som upplevde sig inkluderade i snitt stanna på arbetsplatsen tre gånger längre än övriga (J. Grawitch & w. Ballard – the psychologically healthy workplace https://www.apa.org/pubs/books/4318134).
  4. Ni vill väl inte bryta mot lagen? Kanske inte det peppigaste argumentet men nog så viktigt. För enligt bland annat kravet på aktiva åtgärder i diskrimineringslagen samt arbetsmiljölagstiftningen har arbetsgivare en skyldighet att jobba förebyggande mot diskriminering och kränkningar samt för att främja en inkluderande och respektfull miljö fri från diskriminering. Inte bara kan det leda till mänskligt lidande att strunta i detta, det kan dessutom bli både kostsamt ekonomiskt och tidsmässigt att hamna i rättsliga tvister.
  5. Snällkultur och psykologisk trygghet är de viktigaste faktorerna för att skapa högpresterande drömteam. Google har lagt mer än 20 år och massor av resurser på att undersöka vad som skapar framgångsrika team. Det var först när de började titta på gruppnormer, det vill säga vilka traditioner, beteenden och oskrivna regler som styr oss när flera individer kommer samman, som de närmade sig svaret. Det visade sig att gruppmedlemmarnas förmåga att bry sig om varandra (empati) och en trygg gruppdynamik där flera perspektiv och åsikter får utrymme (psykologisk trygghet)var avgörande för vilka team som blir mest produktiva, skapar störst vinst och blir mest framgångsrika. Medarbetarna i dessa team var också mest tillfredsställda med sitt jobb.
  6. Sist men inte minst behövs också mångfald och inkludering för att ni ska kunna nå, förstå och inkludera alla i era målgrupper. Utan bred representation och kompetens kring mångfald och inkludering riskerar ni att missa målgrupper eller behov. Det finns ett antal kända misslyckanden kring detta. Inte minst från 2015 när det uppmärksammades att tvålpumparna på ett hotell i Atlanta, USA, inte fungerade för människor med svart eller brun hud. Det visade sig att tvålpumparna använde en teknologi som skickar ut infraröda strålar som ska reflekteras tillbaka till en sensor för att tvålen ska komma ut. Det funkade bara för personer med vita eller ljusa händer. Ett tragiskt men klockrent exempel på hur ett företag inte lyckats ha med en mångfald av människor i tillräcklig utsträckning i processen att utveckla och testa produkten. Var inte tvålpumpen! Tänk in mångfald och inkludering i alla era processer.

Övertygad? Beställ direkt genom formuläret nedan. Se priser här.